4η Δράση

Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου

Η Δράση αυτή συμπληρώνει και αναδεικνύει τη συνολική εικόνα του Προγράμματος, όχι μόνο μέσα από την απολύτως αναγκαία διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά και μέσα από τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και ουσιαστικής συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση κι εξέλιξη του περιεχομένου όλων των υπόλοιπων Δράσεων.