2η Δράση

Διεθνές Forum για το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση

Ο νέος αυτός θεσμός έχει διεθνή χαρακτήρα. Επιδιώκεται η συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων (δημιουργών και επιστημόνων) διεθνούς κύρους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο να καθιερωθεί σταδιακά ως ένας από τους πλέον σημαντικούς διεθνείς θεσμούς στο συγκεκριμένο αντικείμενο, υπηρετώντας έτσι με αποτελεσματικό τρόπο το στόχο της ανάδειξης κι ενίσχυσης του κεντρικού ρόλου της Ελλάδας, σε ότι αφορά στη και την έρευνα γύρω από το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και τις σύγχρονες προσεγγίσεις σ’ αυτό.

Η 1η πιλοτική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε ήδη στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2015 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με τίτλο «Το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση : σκέψεις-θέσεις-αντιθέσεις» και περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές:
  1. Το Αρχαίο Δράμα στη σχολική τάξη
  2. Οι πανεπιστημιακές σπουδές στο Αρχαίο Δράμα
  3. Το Αρχαίο Δράμα στις δραματικές σχολές (η εκπαίδευση του ηθοποιού)
  4. Σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις για το Αρχαίο Δράμα και η πρόσληψή τους από το σύγχρονο κοινό
  5. Το Αρχαίο Δράμα και η κοινότητα (μη τυπική και δια βίου εκπαίδευση, το Αρχαίο Δράμα και τα κοινωνικά προβλήματα)
Στο 1ο Forum συμμετείχαν 25 εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο από τον εκπαιδευτικό χώρο, όσο και από τον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τις εργασίες του παρακολούθησαν 290 σύνεδροι, κυρίως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.